Generalforsamling 2013

GENERALFORSAMLING 2013 OG STATUS MARS 2013


Ordinær generalforsamling 18 mars 2013 ble avsluttet uten at vi har funnet ny styreleder. Velforening står også uten økonomiansvarlig.

I tillegg har arrangementkomitéen trukket seg. Vi er glad for at 3 nye styremedlemmer kommer til i form av Bjørn Ove Sirevåg, Rune Horvei

og Fredrik Deinboll.


Arnt-Inge Solvang har gjort en flott jobb som styreleder i 4 år. Vi takker av Sjur S. Paulsen og Torbjørn Gundersen som positive styremedlemmer og vi

takker av Eirik Osberg for god innsats som økonomiansvarlig og ikke minst takk til en sporty arrangementkomite bestående av: Aslaug Ellila,

Marianne Hermanrud, Monica Skogstrand, Anne Mehus og Gry Juliussen. v


Det avtroppende styret vil hjelpe det nye styret med å finne ny styreleder og få en avklaring på hva vi gjør med ny økonomiansvarlig. Vi

må belage oss på å søke etter en ekstern forretningsfører som kan utføre denne jobben. I tillegg trenger vi noen som kan utføre noen timers

jobb som arrangementkomité. Det kan  se ut som vi må kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling for å få på plass de manglende brikkene.   


Styreleder: 

Vi søker en person som:


       - Er opptatt av at Flagget skal være et fint sted å bo og tenker på felleskapets beste.

       - Kan styre etter en handlingsplan som ikke er for omfattende, med god hjelp fra styremedlemmene.

       - Har litt økonomisk innsikt.

       - Kan sette av tid til ca 5 styremøter for året,  hver på ca 1.5 time. 

       - Kan ha litt kommunikasjon med styremedlemmer og andre, hovedsaklig pr e-post og noe pr tlf. Det er ikke mye!

       - Er interessert i å tjene pt kr 8000 pr år. 

 

KJENNER DU NOEN SOM KAN PASSE TIL JOBBEN SOM STYRELEDER HER PÅ FLAGGET? SEND OSS E-POST OM DET ELLER RING STYREMEDLEM KJETIL S.PEDERSEN

PÅ TLF 995 06 365.


Arrangementkomité:

Vi trenger noen som kan stille opp når vi har dugnad, Flagget løpet og Lucia tog evt andre arrangementer.  Det handler bare om å være med å

lage noe kaffe, saft, boller etc. som vi kan kose oss med. Det kan være å kjøpe fakler til Lucia tog etc. Har du lyst til å være med å bidra ?

Snakk gjerne med én eller to gode naboer av deg og gi oss tilbakemelding om at dere kan stille. Send e-post til oss eller ring styremedlem

Kjetil S. Pedersen på tlf 995 06 365.

Generalforsamling for 2013 var satt opp mandag 18 mars på Strusshamn skole kl 19.


Dokumenter:

Innkalling


Årsberetning 2012


Driftsresultat velforening


Balanse velforening 2012 uten fjorårstall


Driftsresultat kabel-tv 2012


Balanse kabel-tv 2012 uten fjorårstall


Handlingsplan 2013-2014


Innkomne saker generalforsamling 2013


Forslag til vedtektsendringer


Budsjettforslag 2013


Protokoll fra generalforsamling  (Les hva som ble vedtatt)