Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023


Generalforsamling ble gjennomført digitalt hvor 28 deltok. Det er ikke så mange når vi er 170 medlemmer. Likevel er oppslutningen bedre på digital generalforsamling enn den fysiske generalforsamling. 
Protokoll er nå tilgjengelig fra generalforsamlingen. 


3 viktige saker: 


Kontingenten ble økt fra kr 230 til kr 250 pr mnd. 

Vi fikk satt av midler til utbedring av ballplassen. 

Vi har fått nytt styremedlem. 

Styret består nå av:  
Leder: Kjetil S. Pedersen

Styremedlemmer: Jørgen Huseklepp, Rolf Kjøde og nyvalgt Torkell Bjørnnes Håland. 


Beste hilsen

StyretProtokoll 2023

Regnskapsførers uttalelse

Signert Regnskap

Handlingsplan 2023

Offentlig regnskap 2023

Årsberetning 2022

Budsjett