Generalforsamling 2024

Generalforsamling/årsmøte 2024 (publisert 15.05.24)


Generalforsamling/årsmøte ble gjennomført digitalt hvor 46 deltok. Det må vi si oss fornøyd med. Oppslutningen er betraktelig bedre på digitalt årsmøte enn  ved fysisk årsmøte. Protokoll er nå tilgjengelig fra årsmøtet.  

I budsjettet så la vi til grunn at kostnader for ny avtale med Telia ble redusert fra 4 kvartal. Her viser det seg at kostnaden allerede ble redusert fra 3 kvartal og at vi dermed kunne sende ut faktura med lavere beløp til beboerne i mai. Så det blir et avvik her på forventede inntekter og kostnader men resultatmessig vil det gi samme virkning.  Styret består av:  
Leder: Kjetil S. Pedersen, valgt for 2 nye år. 

Styremedlemmer: Jørgen Huseklepp, valgt for 2 nye år.  Rolf Kjøde  og Torkell Bjørnnes Håland. 


Beste hilsen

Styret


Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Handlingsplan
Orienteringssaker til generalforsamling (bla med reforhandlet avtale tv/internett) 
Protokoll årsmøte