Velforeningens vedtekter (sist endret 08. mai 2019)