Søk om støtte til tiltak for å gjøre Flagget triveligere!Styret setter hvert år av en "pott" med tanke på de som vil søke om midler for tiltak som gjør Flagget

til et triveligere sted å bo. Det kan være blomster, busker eller annet som kan settes ut eller andre

tiltak. Det er ikke alt vi kan få til på en dugnad med begrenset oppmøte. Vi ber om at dere sender en

e-post til oss med en kort forklaring. Styret vil så vurdere søknaden ved første styremøte og sende

svar til deg. Vi har i noen tilfeller fått en kvittering først og så søknad etterpå.  Det blir "feil" rekkefølge. :-)


Hilsen oss i styret