Liten rapport fra generalforsamling 2014


Generalforsamling 2014 


Ordinær generalforsamling ble avholdt på Strusshamn skole 17. mars 2014. 19 medlemmer

dukket  opp og det ble fremlagt 3 fullmakter.  Det er ikke mye  i forhold til at vi er 166 medlemmer!


Generalforsamlingsprotokollen finner dere lenger nede.  Den viktigste endringen er at vi foretar

vedtektendringer i forhold til vedlikeholdsplikten til Flagget Velforening. Vedlikeholdsplikten vår

vil ikke lenger gjelde for private veier til boligene på Flagget, med unntak av  vintervedlikehold

som brøyting og salting. Vedlikeholdet vil heller ikke omfatte private felles anlegg som veg/rør/ledninger etc.


Det var ellers godt engasjement hos de fremmøtte og ordstyrer Arnt-Inge Solvang hadde sin fulle hyre med

å styre rekkefølgen av dem som ville si noe. Vi liker engasjement!  Styret oppfattet at det er ønsker

hos medlemmer på ulike former for vedlikehold ved det enkelte delfelt.  Nyvalgt styreleder ba om at vi får

tilbakemeldinger til vår flagget e-post. Send oss en e-post til post@flagget.com. Vi i styret ønsker å lage en

plan for hva  vi skal vedlikeholde og hva det faktisk er mulig å få til ved dugnad. Det ble også tatt opp at vi

muligens må leie inn ekstern bistand som gartnertjeneste etc.  Dette må evt. budsjetteres med  for 2015.


Vi har også utfordringer med at medlemmer ikke betaler kontingent og kabel-TV/internett i tide. Vi har

måttet sende ut purringer til ganske mange medlemmer. Vi håper nå at en avtalegiro avtale vil hjelpe på.

Vi har inngått en avtale med banken og nets om at medlemmene kan tegne avtalegiro. Se gjerne i nettbanken

din om avtalen er mulig å inngå. Se på avtalegiromottakere. Spørsmål? Send e-post til faktura@flagget.com

Vi sender ut ny informasjon når vi får bekreftelse på at avtalen endelig er på plass.   


Nyvalgt styre:


Styreleder: Kjetil Solevåg Pedersen (valgt for 1 år)

Styremedlemmer: Rune Horvei (valgt for 2 år) , Bjørn-Ove Sirevåg (valgt for 1 år) og Fredrik Deinboll (valgt for 1 år).


Regnskap og vedtekter er blitt oppdatert etter generalforsamling 17. mars 2014.


Vedtekter finner du her.  


Regnskapet for 2013 med årsrapport og budsjett for 2014 finner du her.


Generalforsamlingsprotokollen 2014 finner du her.     


Ønsker du å kontakte styret vårt foretrekker vi at du sender en e-post til post@flagget.com.   

Haster det med å kontakte styret kan du nå styreleder på tlf 99506365.

Har du spørsmål om faktura eller restanser, send e-post til faktura@flagget.com


Hilsen oss i styret