Rotteundersøkelse på Flagget april 2023

Grunnet observasjoner av rotter og spørsmål om velforening ville gjøre noe med dette så sendte vi ut en spørreundersøkelse medio april 2023 til beboerne på Flagget. 
Potensiale for svar er 170 medlemmer minus dem vi ikke har e-post til, som ikke er så mange. 
Vi fikk 53 svar på om man hadde sett rotter i år. Det er ikke så mange svar som vi kunne tenkt oss, men likevel en viss indikasjon på hvor stort problemet er.

Mulig at det er de som er mest interessert i temaet som svarer på denne men det vil vi ikke spekulere noe mer på. 
Av de 53 som svarte så var det 6 observasjoner av rotter. Vi spurte hvor mange rotter man hadde sett og hvor man hadde sett rottene. Sistnevnte spørsmål fikk
vi unøyaktige svar på, vi fikk ikke vite i alle svar om det var i Flaggdalen, Lyngmarka eller andre steder. Slikt sett er det vanskelig å konkludere med hvor de fleste observasjoner er gjort. 

Av observasjoner i fjor fikk vi 51 svar og 12 observasjoner hvor en av dem ikke var sikker på om det var i fjor eller 2021. Også her var det unøyaktige svar på hvor rotte var observert.
Her var det et par svar hvor katt hadde fanget rotten. Vi ser at Flagget Terrasse og området rundt blir nevnt oftest, med noen observasjoner i Lyngmarka. Noen observasjoner blir gjort i egen hage eller utenfor egen bolig. 

Tiltak som allerede var gjort før undersøkelsen var sendt ut var at Anticimex flyttet Askøy Kommune sin rottefelle i kummen like ved Flagget Terrasse slik at den kom nærmere de rotteobservasjoner vi har fått melding om. Vi i styret har konkludert med at vedtektene og økonomien  i velforening ikke tilsier at vi skal bruke midler til bekjempelse av rotter. Det er blant annet viktig at beboerne selv kan forebygge ved å lukke bosspann og unngå forsøpling på fellesplasser. Naturen går sin gang og  vi har et bra antall med katter som kan fange rotter. Rotter som observeres i egen hage må beboer selv sørge for bekjempelse av.  

Skulle man være uenig i styret sin konklusjon eller at dere ønsker å ta saken videre kan man sende innspill til neste års generalforsamling. 
Vi setter pris på at vi blir orientert om nye observasjoner, send det da til post@flagget.com. Det er noen som synes at Facebooken vår er greit å bruke til formålet men det har dessverre en lei tendens til at innspill havner utenfor formålet med Facebooken vår. 

Med vennlig hilsen styret Flagget Velforening
Kjetil, Jørgen, Rolf og Torkell.