Vellenes Fellesorganisasjon


Flagget Velforening er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.


"Vellenes Fellesorganisasjon er den eneste fellesorganisasjonen for velforeninger og grendelag i Norge.
Medlemskap gir mange fordeler og gjør nærmiljøarbeidet tryggere."