Generalforsamling 2019

Generalforsamling for 2019 ble avholdt onsdag 8. mai kl 19:30 på Strusshamn skole.   


På grunn av en teknisk feil manglet deler av regnskapet for 2018. Dette ble derfor ikke godkjent, og det må godkjennes på ekstraordinær generalforsamling seinere. Det ble gjort endring i vedtektene for å gi styret i velforeningen fullmakt til å fremforhandle kollektiv avtale på bredbånd og kabeltv.


Vi takker for oppmøte og engasjementet til de som kom.


Beste hilsen

Styret


Oppdatering:


Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 5. september i Norrønaheimen.
Regnskapet ble godkjent etter at fullstendig oversikt ble fremlagt.
Det ble stemt over om velforeningen skal ta i bruk revisor. Forslaget ble nedstemt.

Møteprotokoll fra generalforsamling

Årsregnskap

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Uttalelse fra autorisert regnskapsfører

Vedtekter