BRØYTING

På Flagget er det nå to aktører som deler på brøyteansvaret, noe som kan gjøre at ikke alle veier blir brøytet samtidig. De grønne veiene på kartet er Askøy kommune sitt ansvar, mens de rosa er det velforeningen som har ansvar for.  Pr  februar 2017 er det Celsus AS som brøyter for Flagget velforening, de har automatisk utrykning ved min 5 cm snødybde samt salter ved glatt veibane/behov. Vi har god erfaring med firmaet over noen år, men skulle det likevel dukke opp problemer med brøytingen må dette tas opp med velforeningen, enten via epost (post@flagget.com) eller sms til styremedlem Jørgen Huseklepp (93 49 69 03), ikke direkte med selskapet. For veiene som kommunen brøyter må feil/mangler meldes til de, enten på tlf 56 15 80 00 (mellom kl 0800 og 1530) eller på http://www.fiksgatami.no. Kommunen har ingen vakttelefon man når de på. 


Klikk på bildet for stor versjon.

Skulle det mangle sand og salt i boligfeltet har vi satt opp sekker med dette ved boden vår og ved den store lekeplassen ved Flagget terrasse.


Vi ber om at alle beboere er påpasselige ved parkering langs veiene slik at ikke vedlikeholdet blir forhindret.