BOLIGGASS


Norsk Gassnett leverer boliggassen til Flagget. Kontaktnummer til kundeservice er 22 70 90 45.


Dersom det er ønskelig å inngå avtalegiro, sender man en e-post med kundenummer, navn og kontonummer til

regnskap@norsk.gassnett.no. Alternativt kontakter man kundeservice. 


Hver beboer kan selv bestille service på gassopplegg innvendig til sin bolig. Her er det ikke krav til hvilken leverandør

man velger, men styret anbefaler leverandør som er godkjent/sertifisert for jobben. Styret anbefaler gjerne Norsk Gassnett

sin egen underleverandør på utvending kontroll som er Risør Sveis og Montering. Hjemmeside: rsm.no