BOLIGGASS


Norsk Gassnett leverer boliggassen til Flagget. Kontaktnummer til kundeservice er 22 70 90 45.


Dersom det er ønskelig å inngå avtalegiro, sender man en e-post med kundenummer, navn og kontonummer til

regnskap@norskgassnett.no. Alternativt kontakter man kundeservice på telefon eller på post@norskgassnett.no 


Hver beboer kan selv bestille service på gassopplegg innvendig til sin bolig. Her er det ikke krav til hvilken leverandør

man velger, men styret anbefaler leverandør som er godkjent/sertifisert for jobben. Gass-service AS blir ofte brukt til kontroll på Flagget.  
Tlf 55 208340. E-post: 
firmapost@gasservice.no


Når det gjelder leveransen av gass og avtale mellom beboer og Norsk Gassnett så har ikke Flagget Velforening en juridisk rolle i denne sammenheng. 
Hvert enkelt delfelt som ble bygget ut i sin tid ble koblet til en spesifikk felles gasstank og beboerne tegnet en serviceavtale (via Block Watne) med den gangen Statoil, nå Norsk Gassnett. Denne avtalen ble gjerne tegnet for 20 år. Ønsker du å vite mer om hvor lang tid du har igjen med din avtale eller hvordan du kan gjøre endringer på avtalen så er det Norsk Gassnett som er rette mottaker av din henvendelse.