Flagget Velforening

PB 57, 5318 STRUSSHAMN

PAPIR OG BOSS

 

 

Papirtømming

 

Papirbeholderen tømmes hver 4. uke. På papirbeholderen er det en klistrelapp med farge og ukedag for tømming. Finn igjen fargen i kalenderen, så ser du hvilke uker beholderen din blir tømt. I papirbeholderen leverer du aviser, ukeblad og reklame, samt papp/drikkekartong.

Når en helligdag faller på din tømmedag for papir, blir papiret hentet ekstraordinært en av dagene etter helligdagen.

 

Bosstømming

 

Bosset blir tømt hver uke for dem som har standardtjeneste og annenhver uke for de som komposterer og/eller har valgt tømming hver 14. dag. De som har grønt merke på beholderen har tømming i oddetallsuker (1,3,5 osv) og hver uke i juni, juli og august. De som har rødt merke på bossbeholderen komposterer og har bosstømming i partallsuker hele året. (2,4,6 osv)

 

Bosstømming etter helligdager

 

Det er angitt i kalenderen når boss- og papir blir hentet for den enkelte helligdag. Det er også angitt når ekstra bossekk deles ut og når denne hentes.

Klikk her for tømmekalender

 

 

 

FLAGGET VELFORENING, Postboks 57, 5318 Strusshamn.