Flagget Velforening

PB 57, 5318 STRUSSHAMN

Generalforsamling 2017

Generalforsamling for 2017 ble avholdt torsdag 30. mars kl 19:30 på Strusshamn skole. 12 av 166 medlemmer møtte opp.

 

Medlemmene hadde ikke meldt inn saker til behandling. Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. Årsberetning, regnskap, handlingsplan, budsjett og foreslåtte endringer til vedtektene ble enstemmig vedtatt.

 

Utgående styremedlem Sigbjørn Reigstad ble takket for god innsats, men ingen nye kandidater meldte seg til tjeneste. Styret fortsetter derfor med kun to medlemmer; styreleder Kjetil S. Pedersen og styremedlem Øyvind W. Olsen. Begge to er valgt for 1 år. Styret ble tildelt fullmakt til å innsette nytt styremedlem på egenhånd for å fylle den tomme plassen.

 

Protokoll og andre dokumenter fra generalforsamling er lastet opp på siden her. Vi takker for oppmøte og engasjementet til de som kom.

 

Beste hilsen

Styret

Dokumenter fra generalforsamlingen

Protokoll fra generalforsamlingen

Vedtekter per 30. mars 2017

FLAGGET VELFORENING, Postboks 57, 5318 Strusshamn.