Flagget Velforening

PB 57, 5318 STRUSSHAMN

Generalforsamling 2018

Generalforsamling for 2018 ble avholdt onsdag 9. mai kl 19:30 på Strusshamn skole. 11 av 166 medlemmer møtte opp.

 

Medlemmene hadde ikke meldt inn saker til behandling. Det var ingen merknader til innkalling. Etter innspill fra salen ble det gjort en endring på dagsorden; sak 6 og 7 byttet plass. Årsberetning, regnskap, handlingsplan, budsjett ble godkjent. Et forslag til endring i vedtektene ble stemt ned med 1 mot 10 stemmer. Vedtektene står dermed uendret.

 

To nye medlemmer ble valgt inn i styret. Det nye styret består nå av styreleder Kjetil S. Pedersen og styremedlemmer Øyvind W. Olsen, Tone Ø. Sigvaldsen og Jørgen Huseklepp.

Vi takker for oppmøte og engasjementet til de som kom.

 

Beste hilsen

Styret

Møteprotokoll generalforsamling 2018

Årsregnskap

Vedtekter

FLAGGET VELFORENING, Postboks 57, 5318 Strusshamn.