Flagget Velforening

PB 57, 5318 STRUSSHAMN

NYHETER

Ny informasjon er kommet fra vegvesenet. Det er ikke avsatt midler i budsjettet for 2014 mht til denne saken. Men vi gir oss ikke, les mer..

Styret oppfordrer deg til å tenke på om det er tiltak som kan gjøres på dugnad. Send oss en tilbakemelding,

Generalforsamling ble avviklet mandag 17. mars. Vi har endret våre vedtekter og ny styresammensetning er valgt . Les mer her.

FLAGGET VELFORENING, Postboks 57, 5318 Strusshamn.